Potenciál prostredia IKT
v školskej matematike II.
ÚVOD ZBORNÍK ABSTRAKTY AUTORI TIRÁŽ
4 - 13
14 - 21
22 - 28
29 - 49
50 - 55
56 - 65
66 - 74
75 - 81
82 - 93
94 - 102
103 - 110
111 - 127
ISBN 978-80-223-2911-8