Potenciál prostredia IKT
v školskej matematike I.
ÚVOD ZBORNÍK ABSTRAKTY AUTORI TIRÁŽ
2 - 8
9 - 18
19 - 28
Majovská, R. - Friedrich, V.
29 - 43
44 - 53
Repiská, L. – Židek, O. – Žilková, K.
54 - 62
63 - 71
72 - 81
82 - 88
89 - 96
ISBN 978-80-223-2754-1